Καλώς ήρθατε

Όραμα και αποστολή

H ΕΕΕΠΔ αποσκοπεί μέσα από τη δράση της να αποτελεί τη συλλογική έκφραση των επιχειρήσεων του κλάδου, προωθώντας τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της ασφάλειας για τους συμμετέχοντες στα παίγνια, διευρύνοντας παράλληλα το κοινωνικό αποτύπωμα της αγοράς των παιγνίων διαδικτύου στην ελληνική κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κοινωνικό αποτύπωμα

Βασική αποστολή της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο αποτελεί η δημιουργία προγραμμάτων και ενεργειών κοινωνικής ευθύνης όπως και η συνεισφορά σε δράσεις που διατηρούν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λίστα εταιρειών

Οι εταιρείες παιγνίων στο διαδίκτυο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υπόκεινται στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

Οι εταιρείες που είναι αδειοδοτημένες και ως εκ τούτου διατηρούν το δικαίωμα δραστηριοποίησής τους στην ελληνική αγορά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η στρατηγική υπεύθυνου παιχνιδιού της Ένωσης αποτελείται από ποικίλες δράσεις που αποβλέπουν στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και καθορίζει διάφορους τομείς προτεραιότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα – Ανακοινώσεις

Διαβάστε νέα και ανακοινώσεις της ΕΕΕΠΔ, ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ