Συνέδρια

Η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο οριοθετεί το δημόσιο διάλογο για τη λειτουργία της αγοράς των παιγνίων διαδικτύου μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων και forum με θεματολογία που άπτεται της εξέλιξης και ανάπτυξης της αγοράς καθώς και το υπεύθυνο παιχνίδι, ως κεντρικός φορέας υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.