Επικοινωνία

Για να μάθετε τη διαδικασία ενσωμάτωσής σας ως μέλος της ΕΕΕΠΔ ή για όποια πληροφορία για τη δράση της Ένωσης και την αγορά των παιγνίων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]