Μέλη

Ως μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΠΔ)  μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του είτε κατόπιν πρότασης άλλου μέλους, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του καταστατικού της Ένωσης, κάθε νομικό πρόσωπο/εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Τυχερών Παιγνίων/Καζίνο μέσω του Διαδικτύου (online στοιχηματικές εταιρείες/online καζίνο).

 

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε ιδρυτικά-τακτικά, τακτικά, μη τακτικά και επίτιμα.