Δραστηριότητα ΕΕΕΠΔ

Η δραστηριότητα της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο αφορά τόσο σε ενέργειες και πρωτοβουλίες για την αγορά των διαδικτυακών παιγνίων στην Ελλάδα και την προάσπιση της ομαλής λειτουργίας της, όσο και σε δράσεις που οριοθετούν τη δημόσια συζήτηση για το υπεύθυνο παιχνίδι και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως συλλογικός φορέας που εκφράζει τις θέσεις εταιρείες παιγνίων στο διαδίκτυο στηρίζει τον πλουραλισμό της αγοράς και την ανάπτυξή της στη βάση της διαφάνειας και της ισονομίας. Παράλληλα ενσωματώνει στη δραστηριότητά της την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού, αναλαμβάνοντας διευρυμένη δράση ενημέρωσης του κοινού αλλά και προωθώντας την εφαρμογή των πρακτικών του υπεύθυνου παιχνιδιού στα μέλη του, πέρα και πάνω από τις σχετικές συμβατικές τους υποχρεώσεις.