Κοινωνικό αποτύπωμα

Βασική αποστολή της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο αποτελεί η δημιουργία προγραμμάτων και ενεργειών κοινωνικής ευθύνης όπως και η συνεισφορά σε δράσεις που διατηρούν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο υλοποιούν προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας, έχοντας εισφέρει σημαντικά σε κοινωνικούς σκοπούς ενώ συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης για κοινωνικά θέματα.