Υπεύθυνο Παιχνίδι

Στόχος της ΕΕΕΠΔ, είναι να διατηρήσει τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο ως έναν κλάδο ψυχαγωγίας και διασκέδασης και να μειώσει τις συμπεριφορές προβληματικής ενασχόλησης με τα παίγνια, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα.

Με την πραγματοποίηση μελετών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το υπεύθυνο παιχνίδι, η Ένωση αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της παικτικής δραστηριότητας. Τα μέλη της Ένωσης υλοποιούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για το ασφαλές παιχνίδι και την προστασία των δεδομένων των πελατών και προάγουν δράσεις για τον περιορισμό της αρρύθμιστης και χωρίς περιορισμούς μαύρης αγοράς στα διαδικτυακά παίγνια.

Η στρατηγική υπεύθυνου παιχνιδιού της Ένωσης αποτελείται από ποικίλες δράσεις που αποβλέπουν στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και καθορίζει διάφορους τομείς προτεραιότητας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, η στρατηγική υπεύθυνου παιχνιδιού της Ένωσης καλύπτει τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών και των αρμόδιων φορέων.
  • Προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού με σύγχρονα μέσα έγκαιρου εντοπισμού και πρόληψης.
  • Αποτροπή του εθισμού στα παίγνια με την παροχή εργαλείων διατήρησης του ελέγχου της παικτικής δραστηριότητας από τους παίκτες.
  • Προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων.
  • Περιορισμός της μη νόμιμης αγοράς.