Θέσεις για την αγορά

Η Ελληνική Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο, εκφράζει τις συλλογικές θέσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα καθώς και των συνδεδεμένων με το αντικείμενο δραστηριότητας εταιρειών κάθε μορφής, ενώπιον των αρμόδιων δημοσίων φορέων και οργανισμών στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.

Οι βασικές της θέσεις εκτείνονται:

  • Στην προώθηση των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
  • Στη διασφάλιση της λειτουργία των παιγνίων για τους συμμετέχοντες, για μπορούν να απολαμβάνουν ένα νόμιμο παιχνίδι στους ιστοτόπους των μελών με απόλυτη ασφάλεια, μέσα σε ένα αξιόπιστο και προστατευμένο περιβάλλον.
  • Στην ανάδειξη, ανάπτυξη και αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα, καθώς και των συνδεδεμένων με το αντικείμενο δραστηριότητας εταιρειών.
  • Στην ενδυνάμωση και στερέωση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα.
  • Στην προώθηση στην Ελλάδα ενός ορθού και αρραγούς πλαισίου λειτουργίας εντός του εθνικού ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια παροχής, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Στην προώθηση υψηλών προτύπων ορθότητας, ακεραιότητας και κοινωνικής ευθύνης εντός του κλάδου.
  • Στην ανάπτυξη της αγοράς, στη βάση της διαφάνειας, της ισονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού.