Λειτουργία

Η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΠΔ) επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της:

 1. Διαμέσω της τακτικής συνεργασίας με την αρμόδια ελληνική ρυθμιστική αρχή (ΕΕΕΠ) και τον ευρωπαίο ρυθμιστή για  την ανάπτυξη του καθεστώτος λειτουργίας του κλάδου.
 2. Με την οργανωμένη και συστηματική επικοινωνία των μελών της με τις αρμόδιες αρχές ή Οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ε.Ε. καθώς και  με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες που ασχολούνται με την έρευνα και τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, προκειμένου να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο μιας υπεύθυνης και ελκυστικής αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 3. Με την παρουσίαση με κάθε μέσο (όπως μεταξύ άλλων ετήσιες εκθέσεις , παραστάσεις, διαβήματα κ.ο.κ.) των προβλημάτων των μελών ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ή Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ε.Ε. καθώς και άλλων εν γένει Διεθνών Οργανισμών και με την προώθηση των ενδεδειγμένων λύσεων όπως επίσης και με την συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς επί παντός θέματος το οποίο ενδιαφέρει τα μέλη της Εταιρείας.
 4. Με την παροχή συμβουλευτικών ή και υπηρεσιών πιστοποίησης στα μέλη της.
 5. Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και συζητήσεων.
 6. Με την συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων στο Διαδίκτυο στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και στη γενικότερη δραστηριότητα στο αντικείμενο.
 7. Με τη δημιουργία μέσω της συνεργασίας νέων δρόμων και εργαλείων για την ανάπτυξη και την καινοτομία του κλάδου, προωθώντας παράλληλα και την κοινωνική και βιομηχανική αξία που προσφέρει η βιομηχανία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.
 8. Με τη συστηματική και οργανωμένη ενημέρωση των καταναλωτών για τους κανόνες ασφαλούς παιχνιδιού και για πιθανούς κινδύνους και βλάβες που μπορεί να εμφανίσει το διαδικτυακό παιχνίδι.
 9. Με την αυστηρή και ανεξάρτητη περιοδική αξιολόγηση της ορθότητας και της τυχαιότητας των παιγνίων.
 10. Με την σύνταξη και υιοθέτηση από όλα τα μέλη της ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών που υποστηρίζουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για τον καταναλωτή και το κοινωνικό σύνολο εντός ενός ενιαίου πλαισίου υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού.
 11. Με την συμβολή σε κάθε προσπάθεια για την εμπέδωση της λειτουργίας των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming), της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο του διαδικτυακού τυχερού παιγνίου στην Ελλάδα.
 12. Με την ενίσχυση, τη συμμετοχή την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και τη συμμετοχή  σε έργα επιστημονικής έρευνας και επιστημονικών μελετών αναφορικά με την δίκαιη υγιή και βιώσιμη ανάπτυξης του κλάδου ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης των εθισμών και στον τομέα των δημοσιονομικών και νομικών τεχνολογικών ερευνών.
 13. Με την υποστήριξη εκδόσεων, την διοργάνωση κύκλων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά για την προώθηση των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming).