Έρευνες – μελέτες

Η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΠΔ) επιδιώκει να συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση της αγοράς, με τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, τις οποίες δημοσιεύει. Στόχοι των ερευνών και των μελετών είναι ο προσδιορισμός των μεγεθών της αγοράς παιγνίων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, η αποτύπωση των τάσεων και της δυναμικής της αγοράς καθώς και η προάσπιση του υπεύθυνου παιχνιδιού.