Στοιχεία αγοράς

Η αγορά των παιγνίων στο διαδίκτυο παραμένει μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, στην οποία αποτυπώνει μια συνεχή ανάπτυξη, την τελευταία δεκαετία.