Όραμα και αποστολή

Η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΠΔ) αποσκοπεί μέσα από τη δράση της να αποτελεί τη συλλογική έκφραση των επιχειρήσεων του κλάδου, προωθώντας τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της ασφάλειας για τους συμμετέχοντες στα παίγνια, διευρύνοντας παράλληλα το κοινωνικό αποτύπωμα της αγοράς των παιγνίων διαδικτύου στην ελληνική κοινωνία.

Βασική της αποστολή είναι:

  1. Η προώθηση των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming), η σύνταξη κώδικα δεοντολογίας και η διασφάλιση ότι στους συμμετέχοντες - παίκτες τυχερών παιγνίων διαδικτυακά θα μπορούν να απολαμβάνουν ένα νόμιμο παιχνίδι στους ιστοτόπους των μελών με απόλυτη ασφάλεια , μέσα σε ένα αξιόπιστο και προστατευμένο περιβάλλον.
  2. Η εκπροσώπηση και υποστήριξη των συλλογικών θέσεων των εταιρειών που σχετίζονται με την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα καθώς και των συνδεδεμένων με το αντικείμενο δραστηριότητας εταιρειών κάθε μορφής, ενώπιον των αρμόδιων δημοσίων φορέων και οργανισμών στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.
  3. Η ανάδειξη, ανάπτυξη και αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται  με την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα , καθώς και των συνδεδεμένων με το αντικείμενο δραστηριότητας εταιρειών.
  4. Η μελέτη και προβολή θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στο Διαδίκτυο.
  5. Η υποστήριξη, η ενότητα και η συνεργασία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα, καθώς και των συνδεδεμένων με το αντικείμενο δραστηριότητας εταιρειών.
  6. Η δράση για την ενδυνάμωση και στερέωση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την διεξαγωγή και διοργάνωση  τυχερών παιγνίων διαδικτυακά στην Ελλάδα.
  7. Η προώθηση στην Ελλάδα ενός ορθού και αρραγούς πλαισίου λειτουργίας εντός του εθνικού ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια παροχής, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  8. Η προώθηση υψηλών προτύπων ορθότητας, ακεραιότητας και κοινωνικής ευθύνης εντός του κλάδου.