Λίστα εταιρειών

Στην Ελλάδα, οι πάροχοι που διατηρούν το δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων έχουν λάβει σχετική άδεια, βάσει του νόμου ΧΧΧΧΧ και της σχετικής διαδικασίας που εφαρμόζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία αποτελεί την ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα ΧΧ εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ΧΧΧ διαφορετικά brands, τα οποία προσφέρουν τυχερά παίγνια στο διαδίκτυο, δύο βασικών κατηγοριών:
Παίγνια προκαθορισμένης απόδοσης, όπως αθλητικά στοιχήματα με τα ειδικά τους στοιχήματα αλλά και τα στοιχήματα που σχετίζονται με την πρόβλεψη του αποτελέσματος μιας εκλογικής αναμέτρησης ή ενός μουσικού διαγωνισμού.


Παίγνια καζίνο, τα οποία περιλαμβάνουν τα παίγνια που συναντώνται σε πραγματικά/επίγεια (land-based) καζίνο, τα οποία μπορεί να διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτριες τυχαίων αριθμών είτε να στηρίζεται η διεξαγωγή τους αποκλειστικά σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών.

Δείτε εδώ τη λίστα εταιρειών που είναι αδειοδοτημένες στην Ελλάδα.